Расписан јавни позив за доделу бесплатних аутоседишта

У циљу унапређења безбедности саобраћаја и заштите најмлађих учесника у саобраћају, Савет за безбедност саобраћаја на путевима Већа ГО Лазаревац расписао је Јавни позив за подношење пријава за доделу бесплатних дечијих аутоседишта.

Право учшећа на јавном позиву имају родитељи деце који испуњавају следеће услове:

– да најмање један од родитеља има пребивалиште на подручју градске општине Лазаревац;

– да је аутоседиште намењено за дете рођено у периоду од 01.06.2022. године до 31.10.2022. године, за које родитељи у претходних годину дана нису добили аутоседиште од стране Градске општине Лазаревац

– да се путничко моторно возило налази у власништву једног од родитеља, старатеља или сродника заједничког породичног домаћинства (на истој адреси).

 

Пријаве за доделу аутоседишта по овом јавном позиву могу се поднети непосредно на писарници Управе ГО Лазаревац или препоручено преко поште.

Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком „САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ – ПРИЈАВА ЗА АУТОСЕДИШТЕ“.

 

Пријава се подноси на прописаном обрасцу који се може преузети на сајту ГО Лазаревац или канцеларијама: 31 и 58 у згради ГО Лазаревац, Карађорђева 42, Лазаревац сваког радног дана у времену од 10 до 13 сати.

 

ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЈАВУ:

1. Извод из матичне књиге рођених детета (фотокопија)

2. Очитана лична карта једног од родитеља детета као доказ да је пријављен на подручју Градске општине Лазаревац или копирана лична карта уколико нема чип.

3. Очитана саобраћајна дозвола путничког моторног возила (уколико се путничко моторно возило води на претходног власника фотокопија уговора о купопродаји и овлашћења)

4. Оверена изјава о кућној заједници уколико се путничко моторно возило води на старатеља или сродника заједничког породичног домаћинства

5. Попуњен образац пријаве

 

Приликом одлучивања у обзир ће се узети само пријаве које су благовремене и уредне.

Благовремена пријава је она која стигне у писарницу Управе ГО Лазаревац најкасније до 25.04.2023. године у 15,00 сати.

 

Све додатне информације везане за конкурс, као и образац пријаве могу се пронаћи на сајту ГО Лазаревац:

https://lazarevac.rs/%D1%98avni-poziv-za-podnosenje-pri%D1%98ava-za-dodelu-besplatnih-dici%D1%98ih-autosedista.html

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *