Приведено још четворо пензионера у Лајковцу

У последњих 48 часова у Полицијску станицу Лајковац приведено је четворо суграђана због нарушене мере забране кретања лица старијих од 65 година за време трајања ванредног стања и против њих су поднете прекршајне пријаве. Након тога, лица су по скраћеном поступку спроведена у одељење прекршајног суда у Љигу дежурном судији. Након саслушања судија је донео решења и изрекао четири новчане казне: О.М. (1941) из Лајковца, Д.М. (1941) из Лајковца, Ж.А. (1952) из Лајковца и С.М. (1951) из Ваљева. Сви су кажњени са 50.000 динара.

Из ПС Лајковац стигло је саопштење да је уочен велики број суграђана који не поштују меру забране кретања у парковима и јавним површинама за рекреацију и спорт, превасходно одласком на познато лајковачко викенд излетиште на реци Колубари. Сходно томе најављају строгу контролу у сутрашњим преподневним часовима, и предузимање свих законских мера против оних који се не буду придржавали наведене забране. 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *