Општина Лазревац расписaла Јавни позив за стамбено збрињавање интерно расељених лица

„Комисија за стамбено збрињавање и економско оснаживање породица избеглих и расељених лица на територији ГО Лазаревац“ у сврху избора корисника помоћи за решавање стамбених потреба ИРЛ за куповину сеоских кућа са окућницом и набавку пакета помоћи за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом дана 20.01.2023. године расписала је ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба интерно расељених лица за куповину 1. (једне) сеоске куће са окућницом и набавку пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом.

Текст Јавног позива са потребном документацијом налази се на интернет страници ГО Лазаревац www.lazarevac.rs у одељку Јавни конкурси и расправе.

Детаљније информације о раписаном Јавном позиву могу се добити и лично у згради ГО Лазаревац, канцеларија 57, II спрат, Ул. Карађорђева 42 или на телефон 011-8121-211.

Документација за учешће на Јавном позиву се доставља у писарницу Градске општине Лазаревац или путем поште на адресу: Карађорђева 42, 11500 Лазаревац са напоменом „За Јавни позив – сеоске куће.” Рок за подношење пријаве са потребним доказима је 24. 02. 2023. године.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *