Одлуке данашње седнице Штаба за ванредне ситуације

Штаб за ванредне ситуације на територији ГО Лазаревац на дванаестој ванредној седници Штаба одржаној 18.03.2020. године, на основу члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018) сходно члану 18. Уредбе о саставу и начину рада Штаба за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“ бр. 98/2010) и чл.19 Пословника о раду Штаба за ванредне ситуације ГО, донео је:

З А К Љ У Ч К Е

1. Неопходно је обезбедити код надлежних иснтитуција да се лицима ангажованим за обављање послова за потребе Штаба за ванредне ситуације омогући несметано кретање за време трајања мере забране кретања у времену од 20,00 – 05,00 часова.

2. Препоручује се послодавцима да процес рада у условима ванредног стања организују у складу са  Уредбом о организовању рада послодаваца за време ванредног стања (Сл. гласник РС“ број 31/20), и мерама превенције ширења заразе „коронавирусом“ узимајући у обзир да су нарочито угрожена категорије лица са утврђеним хроничним обољењима и лица старија од 60 година, као и да посебну заштиту ужива родитељ детета до 12 година, а нарочито ако сам врши родитељска права или је другом родитељу установљена радна обавеза.


3.
О закључку из тачке 2. и о наредби повереницим цивилне заштите у месним заједницама и управницима стамбених заједница обавестити медије.

 и

Н А Р Е Д Б У

НАРЕЂУЈЕ СЕ повереницима и заменицима повереника цивилне заштите на пословима заштите и спасавања у месним заједницама и Управницима стамбених заједница на подручју ГО Лазаревац, да се ангажују на пословима заштите и спасавања који подразумевају праћење епидемиолошке ситуације и поступања по мерама о ограничавању кретања (старијих лица и повратника из иностранства),  надзирање и омогућавање несметаног рада волонтера, као и обављање других задатака од значаја за епидемиолошку безбедност.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *