Обавештење о начину подношења захтева Интерресорној комисији ГО Лазаревац

Обавештавају се родитељи који желе да поднесу захтев за процену потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком ученику, детету и одраслом, сходно новонасталој ситуацији, да исти могу преузети на следећем линку:
http://lazarevac.rs/assets/upload/2020/dopisi/Obrazac1.pdf

Попуњен образац потребно је предати на писарници ГО Лазаревац.

За све додатне информације можете се обратити контакт особи Ивани Даутовић  – координатору  интерресорне комисије, путем контакт телефона 065/200 32 34

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *