Oбавештење о измењеном режиму рада канцеларија јавног бележника у Лазаревцу

Канцеларија јавног бележникa Надежде Тодоровић у улици Димитрија Туцовића број 7А у Лазаревцу ради од данас (18. 03. 2020. године) у измењеном режиму, са смањеним обимом посла и промета странака, у складу са препорукама министра правде Републике Србије за време ванредног стања због епидемилошке ситуације у земљи.

Канцеларија наставља да ради сваког радног дана од 9 до 17 часова, али уз обуставу овера потписа, рукописа и преписа осим у нарочито хитним и оправданим ситуацијама.

У таквим ситуацијама, неопходно је да странке електронском или редовном поштом доставе јавнобележничкој канцеларији образложен захтев за хитно обављање ове службене радње.

Јавни бележник наставиће да обавља службене радње солемнизације уговора, сачињавање јавнобележничких записа и јавнобележничких записника, уколико странке нису у категорији лица под посебном заштитом.

У току трајања ванредног стања, јавни бележник неће заказивати рочишта у поступцима сачињавања смртовница, расправљања заоставштине и другим ванпарничним поступцима, које јавном бележнику поверавава суд, а у којима је неопходно учешће странака. Такође, већ заказана рочишта у овим поступцима биће одложена, осим у предметима у којима се захтева хитно поступање, а не угрожавају се посебно заштићене категорије становништва.

У складу са препорукама Министарства правде, јавни бележник до даљег неће обављати службене радње ван јавнобележничких канцеларија.

Канцеларијa јавног бележника Владимира Јовановића, улица Николе Вујачића 11, ради сваког радног дана од 9 до 17 часова, али уз обуставу овера потписа, рукописа и преписа осим у нарочито хитним и оправданим ситуацијама. У таквим ситуацијама, неопходно је да странке електронском или редовном поштом доставе јавнобележничкој канцеларији образложен захтев за хитно обављање ове службене радње.

Јавни бележник наставиће да обавља службене радње солемнизације уговора, сачињавање јавнобележничких записа и јавнобележничких записника, уколико странке нису у категорији лица под посебном заштитом.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *