Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре оглашава јавну седницу Комисије за јавни увид

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре оглашава јавну седницу Комисије за јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене Регионалног Колубарског система снабдевања водом и Извештај о Стратешкој процени утицаја Проторног плана подручја посебне намене Регионалног Колубарског система снабдевања водом.

Оглас погледајте у наставку.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *