Лазаревачка општина расписала оглас за издавање пословног простора на три локације

Градска општина Лазаревац расписује јавни оглас за издавање пословног простора у закуп на локацији:

ЛАЗАРЕВАЦ,  улица КАРАЂОРЂЕВА број 7

Површина                                     25,oo m2

Почетна цена по m2                            630,oo дин./m2

3.   Рок за достављање пријава          06.07.2020. год. до 1400 ч. на писарници ЈП за изградњу Лазаревца

4.   Јавно надметање                          07.07.2020. године у 100ч. ЈП за изградњу Лазаревца

ЛАЗАРЕВАЦ,  улица ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА број 2а

Површина                                      28,72 m2

Почетна цена по m2                            510,oo дин./m2

3.   Рок за достављање пријава          06.07.2020. год. до 1400 ч. на писарници ЈП за изградњу Лазаревца

4.   Јавно надметање                          07.07.2020. године у 1015 ч. ЈП за изградњу Лазаревца

МЗ ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ – ДОМ КУЛТУРЕ

Површина                                     60,00 m2

Почетна цена по m2                            100,oo дин./m2

3.   Рок за достављање пријава          06.07.2020. год. до 1400 ч. на писарници ЈП за изградњу Лазаревца

4.   Јавно надметање                          07.07.2020. године у 1030 ч. ЈП за изградњу Лазаревца

  

Сви заинтересовани се могу упознати са текстом јавног Огласа на сајту ГО Лазаревац www.lazarevac.rsогласној табли ЈП Дирекције и огласној табли ГО Лазаревац, а детаљна обавештења могу се добити на телефон  011/8120-449, сваког радног дана од 0800 до 1430 часова или у згради ЈП Дирекција Лазаревац.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *