Лазаревац тражи извођача за градњу подземне гараже по систему кључ у руке

Градска општина Лазаревац расписала је јавну набавку за пројектовање и изградњу подземне гараже по систему кључ у руке, а вредност набавке је 104.262.000 динара.

– Подземним габаритом објекат може заузети 100% површине парцеле. Минималан број подземних нивоа је једна етажа. Дозвољена је изградња већег броја подземних етажа, у зависности од потребе и детаљних геотехничких истраживања – наводи се у кокурсној документацији.

Рок за завршетак техничке документације је максимално 60 радних дана од дана увођења у посао, а рок за извођење радова је максимално 340 дана од дана увођења у посао за извођење радова а након добијања грађевинске дозволе и предаје Наручиоцу ПЗИ – пројекта за извођење за извођење радова.

Достављање понуда је могуће до 27. јануара 2020.

извор:
https://www.ekapija.com/

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *