Креће друга фаза пројектовања јавне гараже и трга у Лазаревцу

Управа ГО Лазаревац расписала је јавну набавку за израду пројектно-техничке документације за јавну гаражу-II фаза са тргом. Вредност набавке без ПДВ-а је нешто више од пет милиона динара.

Изградња подземне гараже-фаза II и трга је предвиђена у ужем градском језгру општине Лазаревац, испред зграде Скупштине општине Лазаревац.

У другој фази је предвиђена изградња гараже, испод платоа испред општине, као и комуникација између прве и друге фазе која је испод јавне саобраћајнице.

Предвиђени капацитет гараже у фази II је око 45 паркинг места. Поред два улаза-излаза за возила, гаража треба да има и два улаза-излаза за пешаке, који су су физички одвојени од улаза-излаза за возила. Предвиђена бруто површина једноетажне подземне гараже је око 1.730 м2.

Предвиђена површина трга изнад подземне гараже износи цца 2.600 м2.

Простор трга треба пројектовати као савремен, максимално функционалан и рационалан, како у периоду изградње, тако

и у периоду експлоатације, водећи рачуна о објектима који га окружују, а који ниесу предмет пројекта. Такође, обрада површине трга треба да буде решена тако да омогући мултфункциналност простора, па самим тим и планирани урбани мобилијар и расвета треба да буду мултифункционални.

Рок за подношење понуда је 28. октобар 2020. године.

Извор: eKapija

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *