Јавна презентација Урбанистичког пројекта за измештање реке Пештан и локалног пута Вреоци–Зеоке,

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре огласило је јавну презентацију Урбанистичког пројекта изградње инфраструктурног коридора (фаза 2) за измештање реке Пештан и локалног пута у Лазаревцу, ради градње новог површинског копа Поље Е у оквиру рударског басена Колубара.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта изградње инфраструктурног коридора II фаза за измештање реке Пештан и локалног пута Вреоци-Зеоке, одржаће се од 5. до 11. маја у згради Министарства грађевинсрства, саобраћаја и инфраструктуре Сектор за просторно планирање и урбанизам, Краља Милутина 10а, Београд, у згради ГО Лазаревац, Карађорђева 42, Лазаревац, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs).

Стручни обрађивач Урбанистичког пројекта је „АРХИПЛАН” д.о.о, Аранђеловац, Кнеза Михаила бр.66, а подносилац захтева и инвеститор за израду Урбанистичког пројекта је ЈП „Електропривреда Србије”, огранак РБ Колубара, Светог Саве 1, Лазаревац.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат у просторијама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Краља Милутина 10а, Београд, у просторијама ГО Лазаревац, Карађорђева 42, Лазаревац, сваког радног дана од 9 до 15 часова, односно на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs), као и да своје примедбе и сугестије у писаној форми доставе Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд у току трајања јавне презентације, закључно са 11. мајем 2022. године.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *