Збор грађана МЗ Скобаљ

На иницијативу мештана Месне заједнице Скобаљ општине Лајковац који су незадовољни условима живота у овом насељеном месту због напредовања рударских радова и ширења колубарских копова, Савет месне заједнице Скобаљ сазвао је збор грађана на коме су присуствовали представници општине Лајковац.

Најбитније тачке дневног реда односиле су се на напредак детаљног пописа, право на образовање Одбора за пресељење села, право на информисање становника од стране општине о потписаном споразуму за уређење локације на територији општине Лајковац за организовано пресељење грађана, право на подстицање програма који садржи подршку запошљавања младог локалног становништва, као и право на боље услове живљења све док се не пресели и последња кућа у селу, истакла је заменица председника Савеза месне заједнице Скобаљ Снежана Јовичић.

Како је извештавање са збора било забрањено медијским кућама које су дошле да га испрате, закључке са овог састанка нисмо успели да сазнамо и о њима информишемо јавност.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *