Витална статистика за фебруар 2021, просечне зараде за 2020

У Лазаревцу је у фебруару месецу рођено 15 беба, а преминуло је 30 особа, објавио је податке ВИТАЛНЕ СТАТИСТИКЕ БЕОГРАДА ЗА ФЕБРУАР 2021. Сектор статистке Секретаријата за управу Града Београда. 

Рођени укупно – чине сва рођења на територији Града Београда без обзира на општину пребивалишта мајке. Умрли – чине сви смртни случајеви који су се десили на територији града Београда без обзира на стално пребивалиште, према месту (општини) настанка смрти.

Када је реч о венчањима, током фебруара обављено их је 15, док је развода било пет. Венчања – сви склопљени бракови на територији града Београда према месту дешавања (уписа у књигу венчаних).  Разводи – чине сви разведени бракови на територији града Београда према месту последњег заједничког пребивалишта супружника.

На територији Града Београда у фебруару је рођено 1450 беба, а укупно је преминуло 2358 лица.

Сектор статистике објавио је и ПРОСЕЧНЕ ГОДИШЊЕ ЗАРАДЕ ПО ОПШТИНАМА у 2020. Просечна бруто зарада у Лазаревцу била је 102.891, док је просечна зарада без пореза и доприноса (НЕТО) износила 73.717 динара.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *