Ускоро гасификација Лазаревца

Носилац пројекта ЈП „Србијагас”, Нови Сад, поднео је захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње гасовода Лазаревац.

Секретаријату за заштиту животне средине Града Београда поднет је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње челичног дистрибутивног гасовода МОП 16 бара са припадајућом мерно регулационом станицом (МРС) “Лазаревац индустријска зона”, на територији: КО Степојевац, КО Велики Црљени, КО Јунковац, КО Араповац, КО Миросаљци, КО Вреоци, КО Шопић, КО Дрен, КО Бурово, КО Зеоке, КО Бистрица, КО Трбушница, КО Крушевица, КО Рудовци, КО Лазаревац, КО Петка и КО Жупањац – општина Лазаревац. 
Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину захтева на званичном сајту града Београда (www.beograd.rs, Градски огласи). 
Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 30. новембар 2023. године.

Како се наводи у захтеву, пројекат је у складу са Просторним планом ГО Лазаревац и другим плановима, а за потребе снабдевања природним гасом потрошача у насељеним местима на територији ГО Лазаревац.

Дужина трасе дистрибутивног гасовода је 68.256 метара.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *