У Лазаревцу највећа могућност да се оболи од рака плућа

Најзначајнији извор емисије РАН-а (полициклични ароматични угљоводоници (polycyclic aromatic hydrocarbons – PAH) су она органска једињења која у свом саставу имају најмање два кондензована ароматична прстена сачињена у потпуности од угљеника и водоника) у Лазревцу је рударско индустријски комплекс Колубара, рудник угља  и термоелектрана.

Стручњаци упозоравају да је такође, значајан извор емисије штетних гасова у ваздуху и теретни саобраћај, стационирани извори, али и сагоревање угља, посебно у сезони грејања.

У истраживању се наводи да је концетрација канцерогених материја у Лазаревцу знатно већа у току зиме.

Ранија истраживања показала су да болести респираторних органа код деце и одраслог становништва, имају сталну тенденцију пораста, а сада је закључено и да су становници Лазаревца у највећем ризику за оболевање од рака плућа.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *