У Лазаревцу 55513 становника, три хиљаде мање него 2011.

У градској општини Лазаревац према попису из 2022. укупан број становника је 55513, број пописаних домаћинстава 19998, станова 26425, објавио је данас Републички завод за статистику.

Број становника у односу на 2011. годину у Лазаревцу мањи је за 3109 .

Наиме, по попису становништва, домаћинстава и станова 2011. у Србији, који је проведен од 1. до 15. октобра 2011, у београдској градској општини Лазаревац живело је укупно 58622 становника.

Број становника смањен је и у општини Лајковац где тренутно живи 13871 становник, док их је према попису из 2011. било  15475.

Иначе, према првим резултатима Пописа 2022, у Републици Србији живи 6 690 887 становника. Попис је спроведен од 1. до 31. октобра 2022. године

У односу на Попис 2011. године, укупан број становника смањен је за 495 975, односно за 6,9%. Смањење броја становника забележено је у свим регионима (око 10%), осим у Београдском региону где је број становника повећан за око 1,6%.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *