Сигурне куће доступне преко Центра за социјални рад

Рад „Сигурних кућа“ више не обезбеђују, као до сада, невладине организације већ је то од недавно обавеза државе.

„Ради се о делатности на локалном нивоу и то ће бити пружано као стандардна услуга, каже Миодраг Павловић, управник лазаревачког Центра за социјални рад“.

„Центар за социјални рад ће доносити решења о смештају у прихватилишта за жене, жртве насиља у породици заједно са децом, уколико је таква ситуација. Убудуће ћемо то имати као своју стандардну услугу“, каже он.

„Нама је идеја да се особа економски осамостали и да не мора да се врати у породицу у којој је трпела насиље. План заштите жене жртве насиља налазимо углавном у испитивању ресурса у њиховој средини, пријатељи, рођаци, неко на кога може да се ослони или евентуално давање неке материјалне подршке у смислу изнајмљивања неког стана, да може бар два, три месеца унапред да се обезбеди, а даље је већ лакше“, истиче Павловић.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *