Према висини зараде Лазаревац пети у Србији

Само девет општина у Србији може се похвалити просечном зарадом већом од 60 хиљада динара. Осим Лајковца и Костолца, осталих седам су београдске општине.

Просечна зарада у општини Лазаревац у 2018. години бруто износи 92.212. динара, а без пореза и доприноса 66.056. У општини Лајковац, бруто износ зарада је 85.101. док је нето 61.068. Највеће зараде у Србији има општина Врачар 78.193.

Када је реч о јавном сектору, највеће зараде остварују запослени у јавним државним предузећима у нето износуод 71.447, док је зарада у јавним локалним предузећима 48.106. Запослени у администарцији на нивоу државе остварују зараду од 62.003 нето, на нивоу локалних самоуправа знатно мање, 48.135. У здравству 51.000, а у образовању и култури просечна зарада је 52.935.

По областиам делатности, запослени у експлоатацији угља просечно зараде 81.121. нето, а услужне делатности у рударству месечно 122.834. динара у просеку.

Иначе, по новој методологији РЗС, просечне зараде се израчунавају на нивоу општине становања запослених, а не као до сада на нивоу општине рада.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *