Потписани уговори о додели субвенција за набавку садница

Поред председника општине потписивању уговора присуствовали су и члан Већа Градске општине Лазаревац Ненад Бачанац и председник Савета за пољопривреду Већа Градске општине Лазаревац Александар Ракић.

„Свако ко жели озбиљно да се бави пољопривредом и тиме обезбеди себи посао имаће максималну подршку како града Београда тако и општине Лазаревац“, рекао је председник Градске општине Лазаревац Бојан Синђелић.

„Та подршка огледа се и на овај начин где је општина обезбедила 80 % средстава за набавку садница, али и кроз бројне подстицајне мере које даје и град Београд“, навео је Синђелић.

Средства за субвенционисану набавку садница обезбеђена су у оквиру Програма Савета за пољопривреду Већа ГО Лазаревац, а пољопривредници са којима су данас потписани уговори о додели субвенција за набавку садница су изабрани по раније расписаном јавном позиву.

„Потписивањем ових уговора и доделом субвенција за доделу садница повећавамо површине под засадима воћа и винове лозе за још 15 хектара на територији општине Лазаревац“, рекао члан Већа Градске општине Лазаревац Ненад Бачанац.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *