Почело издавање електронских грађевинских дозвола

Систем је са радом почео у Агенцији за привредне регистре и приступаће му се путем сајтова АПР, Министарства грађевинарства и сајтова локалних  самоуправа, као и на сајту  www.gradjevinskedozvole.rs.

Дивнa Марковић, начелница Одељења за урбанизам и грађевинске послове ГО Лазаревац, за Праве новине истиче да од поменутог датума сва размена докумената одвија се у електронској форми, што значи да  сви који желе да поднесу захтев за локацијске услове, грађевинску дозволу, пријаву радова или употребну дозволу, морају то да ураде електронским путем. Обзиром да већина грађана нема електронски потпис, они ће то обављати преко пројектантских кућа.

Одељење за урбанизам и грађевинске послове  ГО Лазаревац, у децембру је контактирало пројектантске куће које се налазе на територији наше општине  и обавестило их о обавезном прибављању електронских потписа, како би у име грађана могли да поднесу захтеве.

Захтеви се попуњавају преко Агенције за привредне регистре где постоје обрасци, а неопходно је да онај ко у име неког лица подноси захтев, мора за то да има овлашћење, истиче Дивна Марковић.

Размена свих докумената од имаоца јавних овлашћења ( Електродистрибуција, Комунално предузече, ЈП Дирекција , Топлификација …)  такође се обавља  електронским путем. По изради, завршни документ ће бити поставњен на линк, односно имејл лица које је послало захтев и једино ће то лице са својим корисничким бројем моћи да приступи документу.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *