ЈОШ ПЕТ ДАНА ЗА ПРjЈАВУ ПРЕДЛОГА СУВЕНjРА ГО ЛАЗАРЕВАЦ

Још пет дана, односно до 13. новембра у 15 часова, траjе конкурс за избор сувенира Градске општине Лазаревац. Конкурс jе обjавила Туристичка организациjа Градске општине Лазаревац „у циљу, промоциjе, побољшања туристичке понуде“, како се каже у тексту конкурса.

Предмет конкурса представљаjу туристички сувенири ГО Лазаревац и доделе маркице “Сувенир Лазаревца”. jзбор сувенира врши се  у три (3) категориjе: Традиционални сувенир, Урбани сувенир, Уметнички сувенир.

„Туристички сувенир ГО Лазаревац  представља производ прилагођен масовноj производњи, намењен туристичкоj промоциjи  Лазаревца,  различите материjалне вредности, коjи ће ценом бити прихватљив у продаjи на слободном тржишту. Сувенир треба да има употребну вредност, односно да у границама доброг укуса буде стилизован, изгледом и израдом треба да задовољи уметничке и производне стандарде“, наведено jе у тексту конкурса.

Такође се каже да Туристика организациjа ГО Лазаревац оснива Комисиjу за избор сувенира  Лазаревца  и доделу маркице “Сувенир Лазаревца”. Комисиjа обавља поступак избора туристичких сувенира и састављена jе од стручних лица.

При избору ће се вредновати: квалитет укупног концепта, препознатљивост ГО Лазаревац, традиционалност и реалност решења, практичност и могућа применљивост у свакодневноj употреби, као и економска приступачност производа.

На конкурсу ће бити додељене три откупне награде у укупноj вредности од 60.000,00 динара и то:

1.            Награда у категориjи “Традиционални сувенир”: 20.000,00 динара

2.            Награда у категориjи “Урбани сувенир”: 20.000,00 динара

3.            Награда у категориjи “Уметнички сувенир”: 20.000,00 динара

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *