Едукација о заштити животне средине

Ширење свести о важности заштите животне средине, рециклажи, адекватном одлагању смећа и екологији уопште били су тема едукативне радионице коју је ЈПКП „Лазаревац“ одржало у ОШ „Диша Ђурђевић“ у Новом Медошевцу. Поред предавања ученици нижих разреда израђивали су употребне и декоративне предмете од рециклажних материјала.

Координатор за унапређење комуналних услуга у ЈПКП „Лазаревац“ Милица Тодоровић је рекла да је веома важно да се подигне свест о значају животне средине који није на завидном нивоу: „Узрок томе је недовољна информисаност, недовољна заступљеност еколошких садржаја у наставном плану и програму нашег образовног система. Децу од најранијег узраста треба укључити у систем акивности који доприноси здравијем еколошком живљењу. Из тог разлога настојимо да реализујемо еколошке радионице и акције у предшколским и школским установама на територији лазаревачке општине“.

Иницијатор едукативног програма је директор ЈПКП „Лазаревац“ Иван Милић, а ово јавно предузеће наставиће са реализацијом радионица и у осталим школама на подручју општине.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *