Друштвена активациjа корисника социjалне помоћи

Око 1250 корисника социjалне помоћи, колико их тренутно има у Лазаревцу, имаће прилику да се убудуће више укључе у друштво, пре свега кроз рад и образовање, а све то на основу Уредбе о социjалноj укључености корисника новчане социjалне помоћи.

Руководилац одељења Центра за социjлани рад у Лазаревцу Миодраг Павловић, обjашњава да смисао Уредбе ниjе у зарађивању новчане помоћи већ да корисници поново буду укључени у систем рада и институциjа.

 „Људи коjи примаjу новчану социjалну помоћ у дужем временском периоду пасивизираjу и губе контакт са институциjама, као и са реалним начинима живота и зарађивања, те постаjу хронични корисници социjалне новчане помоћи, без наде да из такве неповољне ситуациjе изађу“.

Одељење Центра за социjални рад у Лазаревцу у наредном периоду склопиће споразум са образовним и здравственим институциjама, као и Националним заводом за запошљавање, по коме ће ове институциjе преузети на себе обавезу да у сладу са проценом способности корисника, одраде са њима одређене активности коjе ће им помоћи да се укључе у друштвени живот, да се активираjу и престану да буду корисници социjалне помоћи. То подразумева формално образовање, завршавање неког курса или преквалификациjе, да реше своjе здравствене проблеме итд.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *